Personlighetstest

Detta personlighetstest består av 43 påståenden och resultatet är en av 16 möjliga personlighetstyper med en beskrivning, ungefär som ett MBTI-test. Det här testet tar mellan 5 - 10 minuter att göra och är ett vetenskapligt test. Det finns ingen tidsgräns och testet är gratis.

För att göra testet, skatta hur väl varje påstående passar dig och klicka sedan på "Få resultat" längst ner för att få ditt resultat. Tänk på att svara ärligt, även om du inte alltid gillar svaret och försök svara "Neutralt" så lite som möjligt.
Och sen, kom ihåg att alla svar och resultat är lika bra.

Detta är svarsalternativen:
0
Stämmer verkligen inte
1
Stämmer inte
2
Neutralt
3
Stämmer lite
4
Stämmer mycket

Påståendena

1. Du tycker om hänsynslöst sakliga analyser
2. Du gillar att bedöma en idé efter hur mycket den betyder för människor
3. Du tycker om att förstå saker på ett opersonligt sätt
4. Du tycker om att snabbt byta mål eller aktivitet
5. Du är en person som har både styrkor och svagheter
6. Du tycker det är spännande att leta efter hypotetiska liknelser mellan olika sammanhang
7. Du gillar principfasta oberoende analyser
8. Du vågar lätt testa på saker trots att du kanske kommer göra fel
9. Du gillar att nå ett avslut i en aktivitet innan du gör någonting annat
10. Det är naturligt för dig att testa aktiviteter trots att du kanske kommer göra misstag
11. När du får höra om nya uppgifter tycker du om att först avsluta det du håller på med innan du byter uppgift
12. Du gillar att kvickt fokusera på något nytt
13. Du vågar obesvärat testa dig fram med människor trots att du kanske kommer göra fel
14. Du är rädd för att göra något fel
15. Du gillar att försöka förstå en slutsats efter hur den känns för människor
16. Du gillar att försöka förstå en idé efter vilka känslor den väcker hos människor
17. Du tycker det är spännande att fantisera kring hur en teori skulle kunna användas i ett annorlunda sammanhang
18. Du tycker om snabba byten av uppgifter
19. Du påverkas starkt av dina klavertramp
20. Du är en person som har olika intressen
21. Du tycker om att utvärdera saker på ett distanserat logiskt sett
22. Du vågar obesvärat testa dig fram i situationer
23. Du tycker om att förankra diskussioner endast i det realistiska
24. Du tycker om ett flexibelt klimat med rappa förändringar
25. Du tycker det är spännande att fantisera kring hur saker och ting hade sett ut om fakta varit annorlunda
26. Du gillar att snabbt ställa in dig på något oväntat
27. Du tycker om att göra en sak i taget
28. Du tycker om att fantisera kring möjliga paralleller mellan olika sammanhang
29. Du gillar att bli klar med det du fokuserar på innan du fokuserar på något nytt
30. Du är person med tankar och känslor
31. Du naturligt avvaktar för att försöka undvika felsteg
32. När du spekulerar gillar du att bara överväga verklighetsförankrade alternativ
33. Du tycker om att försöka förstå en sak efter hur den påverkar människors humör
34. Det är naturligt för dig att avstå aktiviteter när du tror att du kommer göra misstag
35. Du tycker om att bara överväga faktiska eller verkliga händelser
36. Du vågar ta initiativ med människor trots att du kanske kommer göra fel
37. Du tycker om att fantisera kring alternativa associationer eller relationer mellan saker
38. Du tycker om att bara relatera saker och ting till faktiska erfarenheter
39. Du gillar att utvärdera beslut efter hur de får folk att känna sig
40. Du gillar att göra klart den uppgift du arbetar med innan du byter uppgift
41. Du gillar att förankra diskussioner bara i existerande eller befintliga saker och ting
42. Du gillar att utvärdera saker opartiskt och enligt etablerade principer
43. Det är naturligt för dig att vara försiktig med andra människor

Relaterat

Du kanske är intresserad av.