Neojungian Typology Gratis Personlighetstest

  • Det första Myers Briggs-inspirerade testet baserat på vetenskap
  • Mest korrekta och vetenskapliga MBTI-inspirerade testet på internet
  • Tar 5-10 minuter att göra

Kom ihåg, inget svar är bättre än något annat. Försök svara så ärligt som möjligt. Klicka på “Få resultat“ när du är klar för att få ditt resultat!

Lycka till och ha kul!

Påståendena

1.Du naturligt avvaktar för att försöka undvika felsteg
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
2.Du tycker om att försöka förstå en sak efter hur den påverkar människors humör
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
3.Du gillar att försöka förstå en slutsats efter hur den känns för människor
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
4.Du tycker om att förankra diskussioner endast i det realistiska
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
5.Du gillar att snabbt ställa in dig på något oväntat
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
6.Det är naturligt för dig att vara försiktig med andra människor
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
7.Du vågar ta initiativ med människor trots att du kanske kommer göra fel
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
8.Du vågar obesvärat testa dig fram med människor trots att du kanske kommer göra fel
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
9.Du tycker om att snabbt byta mål eller aktivitet
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
10.Det är naturligt för dig att testa aktiviteter trots att du kanske kommer göra misstag
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
11.Du vågar lätt testa på saker trots att du kanske kommer göra fel
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
12.Du gillar principfasta oberoende analyser
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
13.När du får höra om nya uppgifter tycker du om att först avsluta det du håller på med innan du byter uppgift
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
14.Det är naturligt för dig att avstå aktiviteter när du tror att du kommer göra misstag
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
15.Du gillar att kvickt fokusera på något nytt
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
16.Du tycker om snabba byten av uppgifter
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
17.Du gillar att utvärdera saker opartiskt och enligt etablerade principer
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
18.Du gillar att förankra diskussioner bara i existerande eller befintliga saker och ting
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
19.Du tycker om att bara överväga faktiska eller verkliga händelser
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
20.Du tycker om att utvärdera saker på ett distanserat logiskt sett
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
21.Du är person med tankar och känslor
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
22.Du gillar att bli klar med det du fokuserar på innan du fokuserar på något nytt
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
23.Du tycker om att bara relatera saker och ting till faktiska erfarenheter
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
24.Du vågar obesvärat testa dig fram i situationer
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
25.Du gillar att utvärdera beslut efter hur de får folk att känna sig
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
26.Du tycker om att fantisera kring alternativa associationer eller relationer mellan saker
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
27.Du tycker om att fantisera kring möjliga paralleller mellan olika sammanhang
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
28.Du tycker om att göra en sak i taget
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
29.Du tycker det är spännande att leta efter hypotetiska liknelser mellan olika sammanhang
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
30.Du gillar att göra klart den uppgift du arbetar med innan du byter uppgift
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
31.Du gillar att bedöma en idé efter hur mycket den betyder för människor
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
32.Du är en person som har olika intressen
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
33.Du gillar att nå ett avslut i en aktivitet innan du gör någonting annat
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
34.Du gillar att försöka förstå en idé efter vilka känslor den väcker hos människor
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
35.Du är rädd för att göra något fel
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
36.När du spekulerar gillar du att bara överväga verklighetsförankrade alternativ
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
37.Du tycker om ett flexibelt klimat med rappa förändringar
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
38.Du tycker om att förstå saker på ett opersonligt sätt
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
39.Du tycker om hänsynslöst sakliga analyser
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
40.Du tycker det är spännande att fantisera kring hur saker och ting hade sett ut om fakta varit annorlunda
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
41.Du påverkas starkt av dina klavertramp
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
42.Du tycker det är spännande att fantisera kring hur en teori skulle kunna användas i ett annorlunda sammanhang
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
43.Du är en person som har både styrkor och svagheter
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket