Personlighetstypen ENFJ

"Existensiella Verkställare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en existensiell verkställare är du våghalsig, modig och proaktiv. Du kämpar för människors värderingar och sociala mål. Du kan arbeta hårt och ena människor kring sociala frågor. Du söker instinktivt gemenskap med andra i alla slags situationer och strävar efter att hitta gemensamma mål och värden. Du strävar efter att vara hjälten eller antagonisten i människors berättelser. Du inser kraften som ligger i våra övertygelser och värden och söker den kraften för att få till stånd förändring i världen. Du är beredd att stå fast vid dina mål trots motgångar och svårigheter. Du uttrycker dig själv tydligt och lämnar lite kvar till tolkning. Du är lojal och dedikerad till dem som du bryr dig om och tar hårt på svek i tillit. Du kan reagera och ta beslut med magkänslan även när det saknas information eller kunskap om en situation. Förändringar i den sociala strukturen, t.ex. på en arbetsplats, skrämmer dig inte och du är redo att leda förändringsarbetet om det så krävs.

Du kan ibland vara splittrande och skapa eller synliggöra konflikter i en grupp, men arbetar hårt för att upprätthålla harmonin i grupper genom team-building och genom att sätta upp en god atmosfär. Du har äventyrslust, söker behagliga upplevelser, trygghet och söker uppskattning av andra. Du kan göra impulsiva beslut baserade på instinkter och behöver inte långsiktigt överväga beslut.

Du kan uppehålla positiva och negativa upplevelser längre än någon annan typ och kan ibland uppehålla konflikter eller problem längre än nödvändigt. Du är beslutsam, målinriktad och anstränger dig hårt för att leva upp till andras förväntningar när det är möjligt. Du är välartikulerad och vet precis hur du ska uttrycka dig själv för att få fram ditt meddelande, och är snabb på att ordna till fel eller möjliga missuppfattningar i kommunikationen. Du går till handling när människor går mot din etik, värderingar och känslor.

Som en verkställare har du en förkärlek för handlande, närvaro och snabb tillämpning. Du drivs av en önskan att få igång aktiviteter och verksamheter. Du älskar att engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och tycker om att agera i stunden mer än att överväga långsiktiga konsekvenser. Du tycker om att hålla koll och vara medvetna om din omgivning och människorna i den. Du har roligt i organiserade miljöer och tycker om att göra din röst hörd i åsiktskonflikter. Du tycker naturligt om handlingsfulla sammanhang, där det hela tiden finns något som engagerar dig och som kräver beslut. Du föredrar att svara direkt på störningar och konflikter.

Du vill helst bara fokusera på saker du är intresserad av och tycker om att styra informationsflödet så det passar din världsbild. Ditt liv är lik en fotbollsmatch ett springande efter det som intresserar dig mest. Du är som bäst när du är helt uppdaterade kring situationer och kan agera instinktivt på nya händelser. Att spendera mycket tid med att beräkna och förbereda händelser kan förstöra ditt ”flow”, likaså att för mycket följa andras pipa eller idéer.

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna struktur och flöde. Du kan tappa din glöd av att behöva överväga konsekvenser av handlingar i förväg.

Som en existensiell, söker du de teman och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för människor, detta för att skapa ett idealt samhälle som är meningsfullt och etiskt. Du är nyfiken på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar efter att förfina dessa i hopp om att kultivera din egen etiska kompass men även för att kultivera den etiska kompassen hos dina medmänniskor.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta, alternativa händelseutvecklingar och perspektiv skapar nya möjliga förutsättningar.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen