Personlighetstypen ENTJ

"Rationella Verkställare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en rationell verkställare är du seriös, målinriktad och beslutsam. Du tänker kortsiktigt på vad som kan eller inte kan tänkas hända, förväntar dig att man improviserar för att fixa problem som uppstår längs vägen. Du strävar efter framgång och förbättring, tar lätt rollen som coach och erbjuder respons, tips och förslag för alla som är intresserade. Du är objektiv, opersonlig och resultatinriktad och finner stort njutning och nöje i att överkomma utmaningar, att framgångsrikt ta dig an ett nytt projekt eller att lära dig en ny färdighet. Du har starkt fokus och du inspirerar till handling och rörelse hos människor runt dig.

Du hittar och identifierar problem och du ser till att systemen fungerar som det är tänkt. Du har en scen-närvaro, hög energi och pushar och samlar folk bakom dina mål. Du upptäcker snabbt när det behövs beslut för att öka organiseringen, är mot etablissemanget, rebellisk, och ifrågasätter maktstrukturer som saknar förankring i principer. Du har dina egna ideal för hur saker och ting ska balanseras. Du söker makt och ansvar. Du är intelligent, snabb på att förstå en situation och självsäker i att förklara en situation för andra. Du tänker "outside-the-box" och är öppen för att ändra förutsättningarna för att kunna få till ett bättre resultat. Du reagerar snabbt och har hög produktivitet. Du beräknar, mäter och hittar på system att betygsätta eller mäta din framgång i ett område. Du är direkt och orädd och svarar aggressivt på utmaningar. Du sätter ramar som gör det enkelt för människor att fokusera på ett projekt eller en ide. Du är autonom, styrande och oberoende.

Som en verkställare har du en förkärlek för handlande, närvaro och snabb tillämpning. Du drivs av en önskan att få igång aktiviteter och verksamheter. Du älskar att engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och tycker om att agera i stunden mer än att överväga långsiktiga konsekvenser. Du tycker om att hålla koll och vara medvetna om din omgivning och människorna i den. Du har roligt i organiserade miljöer och tycker om att göra din röst hörd i åsiktskonflikter. Du tycker naturligt om handlingsfulla sammanhang, där det hela tiden finns något som engagerar dig och som kräver beslut. Du föredrar att svara direkt på störningar och konflikter.

Du vill helst bara fokusera på saker du är intresserad av och tycker om att styra informationsflödet så det passar din världsbild. Ditt liv är lik en fotbollsmatch ett springande efter det som intresserar dig mest. Du är som bäst när du är helt uppdaterade kring situationer och kan agera instinktivt på nya händelser. Att spendera mycket tid med att beräkna och förbereda händelser kan förstöra ditt ”flow”, likaså att för mycket följa andras pipa eller idéer.

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna struktur och flöde. Du kan tappa din glöd av att behöva överväga konsekvenser av handlingar i förväg.

Som en rationell, tycker du om att söka efter de underliggande principerna som gör det möjligt att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar. Om du hittat dem så tycker du också om att försöka etablera dessa ideal i samhället. Du är nyfiken på de idéer och koncept som definierar framgång och försöker förfina din uppfattning om dem i din strävan att förbättra din egen prestation men även för att förbättra prestationen hos andra i din närhet.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta, alternativa händelseutvecklingar och perspektiv skapar nya möjliga förutsättningar.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen