Personlighetstypen INFJ

"Existensiella Ledare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en existensiell ledare inser du mer än andra kraften i våra övertygelser. Du tänker på hur våra övertygelser formar vår identitet, våra handlingar och vårt arbete. Om du kan ändra folks övertygelser, kan du ändra världen. Du har starka värderingar, om dessa utvecklas kan du utvecklas till en visionär. För att du har en styrka som berättare, brukar du vara en populär talare med förmågan att inspirera massan och få folk att samla sig bakom dig. Du är avslappnad, informell och värdesätter när saker och ting sker naturligt. Du är proaktiv och kan ibland bli splittrande och skapa konflikt och polarisering. Du söker att maximera kraften i dina övertygelser och att se hur långt du kan gå med en vision som det huvudsakliga bränslet. Du tar dig tid att lyssna på andra människors livsöden.

Du är en drömmare, äventyrare och filosof. Du drömmer om att utforska världen men hålls ibland tillbaka av dina rädslor för det oväntade. Du behöver tid att komma över dina rädslor - du är känslig, försiktig och noggrann, och du kommer bäst över dina rädslor genom att kunna förklara det okända. Genom att förstå vad som kan tänkas hända får du förmågan att förbereda dig för det oväntade. När du upplevt djup förståelse kan du ta dig an otroliga, beräknade risker. Du är nyfiken på alternativa förklaringar och att testa olika perspektiv för att se hur bilden förändras. Allteftersom du blir mer modig kommer du använda din kunskap och medvetenhet som en rustning när du utforskar det okända och komplicerade. Du tycker om att dela med dig av dina insikter med andra på ett personligt sätt och kan använda dina insikter till att förklara det osäkra och göra goda gissningar på vad som kan tänkas hända.

Du ser meddelanden och berättelser i allting. Du formas starkt av den värld du lever i och av de övertygelser som råder men söker alternativa vägar och rutter för att förändra samhället och föra det i en bättre riktning. Du är rebellisk och figurerar ofta mot etablissemanget. Du ändrar gärna din livstil och beteende för att leva upp till dina värdegrunder och övertygelser. Du är aktiv i din strävan att ta kontakt och knyta an med nya människor. Du har långsiktiga mål och ger inte upp trots motgångar och svårigheter. Du är naturligt driven att uttrycka och sprida dina värderingar och etik till andra. Du tycker om att arbete tillsammans med människor som delar dina värderingar och mål lika mycket som du tycker om att konfrontera dem som du är oense med under starka debatter.

Som en ledare har du en förkärlek för försiktighet, storskaligt tänkande, avstånd och långsiktigt. Du drivs av en önskan att nå mål genom välarbetad organisering och planering. Du trivs när du kan engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och blir osäker om du inte kan hitta ett sätt att angripa ett ämne. Detta gör dig till en ideal ledare: du tycker om att vara in en position där du kan övervaka ett system eller en grupp på distans men blir stressad eller avtrubbad om du tappar denna position. Du tycker naturligt om att styra filmer, berättelser, projekt, människor, forskning eller tillämpningar men också andra områden som kräver långsiktig hängivenhet och bibehållet fokus.

Du vill helst bara fokusera på saker som du är intresserad av, kontrollera informationsflödet och kontrollera hur saker fortgår med en typ av ”schackbräde” mentalitet. Du är i ditt esse när du måste tänka flera steg i förväg och du blir stressad när du blir hindrad att utföra dessa steg på rätt sätt. Oförutsedda händelser kan få dig att tappa ditt ”flow”

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna riktning och flöde. Du kan bli nervös av att behöva ta snabba beslut eller följa andras pipa.

Som en existensiell, söker du de teman och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för människor, detta för att skapa ett idealt samhälle som är meningsfullt och etiskt. Du är nyfiken på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar efter att förfina dessa i hopp om att kultivera din egen etiska kompass men även för att kultivera den etiska kompassen hos dina medmänniskor.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta, alternativa händelseutvecklingar och perspektiv skapar nya möjliga förutsättningar.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen