Personlighetstypen ISTJ

"Tekniska Ledare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en teknisk ledare är du seriös, fokuserad och målinriktad. Du tänker långsiktigt på ditt liv och tycker om att utveckla effektiva, processuella system. Du är praktisk, logisk, förståndig och en funktionalist. Du strävar efter framgång och utveckling, är bra på att komma på projekt för effektivisering, och trivs som bäst när du kan studera och utveckla dig själv. Du är objektiv, opersonlig och resultatinriktad och finner stort nöje i att överkomma utmaningar, att lyckas med ett projekt eller lära dig en ny färdighet. Du är vanlig och för etablissemanget och söker bekräftade åsikter. Du är autonom och proaktiv och kan vara en kämpe för överlägsna rutiner och protokoll, samt ha tankar på hur andra och världen kunde skötas bättre.

Du tar en spindeln-i-nätet roll och studerar och kontrollerar flödet i en grupp, försiktigt tittar på systemet, hur det fungerar och hur det kan fungera bättre. Du är stabil och lugn, bra på att förklara och få folk att greppa dina idéer och projekt. Du är självreflektiv och tar din tid att förstå dina rädslor och bekymmer, sedan använder du denna kunskap och tänkande för att förbereda och rusta dig när det kommer obehagliga förändringar.

Du är användbar och konkurrenskraftig, snabb på att lära dig och du arbetar rutinmässigt. Du söker att lära dig så mycket du kan om dina mål och beslut. Du kan använda denna information för att hjälpa andra förbereda inför ett projekt eller inför förändringar. Du är en mästare på regler, söker både att följa regler och vara strategisk. Du tar gärna risker i affärer eller blir involverade i aktiviteter som kräver mycket strategi och riskbedömning. Du sätter ramar och gränser för projekt och hjälper till att hålla fokuset uppe. Du brukar ha ditt eget recept för framgång och lycka samt vilka regler som gäller om man vill nå denna framgång.

Som en ledare har du en förkärlek för försiktighet, storskaligt tänkande, avstånd och långsiktigt. Du drivs av en önskan att nå mål genom välarbetad organisering och planering. Du trivs när du kan engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och blir osäker om du inte kan hitta ett sätt att angripa ett ämne. Detta gör dig till en ideal ledare: du tycker om att vara in en position där du kan övervaka ett system eller en grupp på distans men blir stressad eller avtrubbad om du tappar denna position. Du tycker naturligt om att styra filmer, berättelser, projekt, människor, forskning eller tillämpningar men också andra områden som kräver långsiktig hängivenhet och bibehållet fokus.

Du vill helst bara fokusera på saker som du är intresserad av, kontrollera informationsflödet och kontrollera hur saker fortgår med en typ av ”schackbräde” mentalitet. Du är i ditt esse när du måste tänka flera steg i förväg och du blir stressad när du blir hindrad att utföra dessa steg på rätt sätt. Oförutsedda händelser kan få dig att tappa ditt ”flow”

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna riktning och flöde. Du kan bli nervös av att behöva ta snabba beslut eller följa andras pipa.

Som en teknisk, söker du efter de vanliga förekommande procedurer och rutiner som ligger till grund för effektiviteten i samhället. Du är intresserad av etablerade protokoll och metoder och hur man kan fortsätta förvalta dem för att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar oavsett nya förändringar i samhället.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen