Personlighetstypen ENFP

"Existensiella Utforskare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en existensiell utforskare är du lekfull, öppensinnad och modig. Du är driven av en stark, aldrig sinande nyfikenhet och snabbhet och du förstår snabbt komplicerade meddelanden och signaler. Du spanar alltid efter förändringar och omfokuserar för att kunna möta nya problem. Du är existensiell, frågor ofta ´varför?´ vi är här, och vad vårt syfte är. Du skapar och deltar samarbetsvilligt i berättelser och agerar utifrån dina övertygelser och värderingar. Lite tid spenderar du på försiktiga förberedelser för att du är skapt för att ta risker och upptäcka vart berättelsen leder dig. Hamnar du i en knpeig situation så är du bra på att ta dig ut.

Du kan agera historieberättare och bli etiskt inflytelsefull och inspirera till förändring och nytänkande. Du ger ger andra energi och uttrycker din energi och stimulans utåt vilket ger dig en karisma som lätt upptäcks av andra. Du söker goda upplevelser, det vilda, the naturliga och det behagliga. Du är intelligent, löser snabbt problem och implementerar förändringar systematiskt vid behov. Du tycker om att gissa och studera din omgivning, hur den kan användas och förbättras och hur den skulle kunna se ut. Du är fantasifull och tänker kortsiktigt och agerar instinktivt i situationer. Du lär dig konstant nya saker och går mot dina rädslor.

Intresserad av människor så följer du naturligt dem som du inte riktigt kan greppa och som rör sig i din takt. Du struntar i dina rädslor men kan ibland vara nervös. Du tenderar att vara rebellisk och ofta mot etablissemanget, driven att peka ut en ny väg. Du är socialt följsam och driven att lära dig om andras behov, värderingar och motiv. Du spekulerar och brainstormar möjliga anledningar till andras agerande och visar stort intresse i andras beteende och resonemang.

Som en utforskare tycker du om handling, närvaro och miljöer i ständig förändring. Du drivs av nyfikenhet och tycker om att avläsa och kontinuerligt utvärdera din nuvarande situation efter nya möjligheter. Du är mest intresserade av nya och oväntade saker. Du tycker om att vara den första att testa en ny grej eller ny aktivitet. Du älskar att engagera dig i en situation eller ett problem instinktivt snarare än efter en organiserad planering. Du tycker generellt om att ta beslut i stunden mer än efter noggran planering och trivs bäst i miljöer fulla av liv.

Det är naturligt för dig att agera spontant på förändringar i miljön som en dansare, anpassa dig efter takt och stämning. I ditt esse går du från situation till situation på ett fritt sätt och anpassar dig allt eftersom.

Att behöva överväga konsekvenser eller att hålla kontroll över din aktivitet kan göra att du tapar din gnista eller blir frustrerad. I situationer där det inte finns tillräckligt med nya saker som fångar ditt intresse kan du bli avtrubbad och uttråkad.

Som en existensiell, söker du de teman och sammanhang som skapar rätt upplevelse och motivation för människor, detta för att skapa ett idealt samhälle som är meningsfullt och etiskt. Du är nyfiken på berättelser och symboler som lägger grunden för rätt och fel och strävar efter att förfina dessa i hopp om att kultivera din egen etiska kompass men även för att kultivera den etiska kompassen hos dina medmänniskor.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta, alternativa händelseutvecklingar och perspektiv skapar nya möjliga förutsättningar.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen