Personlighetstypen INTJ

"Rationella Ledare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en rationell ledare är du seriös, fokuserad och målinriktad. Du tänker långsiktigt kring ditt liv och tycker om att utveckla stora, komplicerade system. Du är teoretisk, logisk, intelligent och en funktionalist. Du kämpar för att segra och för att få till stånd förbättringar och är bra på att komma på nya projekt, du trivs när du kan självständigt studera och utveckla dig själv. Du är objektiv, opersonlig och resultatinriktad och finner stor njutning och belöning i att övervinna utmaningar, att lyckas med att ta dig an ett projekt, eller att lära dig en ny färdighet. Du är rebellisk och mot etablissemanget och söker oberoende övertygelser. Du är autonom och proaktiv och kan aktivt kämpa för dina idéer och tankar kring hur andra människor och världen kan förbättras.

Du tar lätt på dig en spindeln-i-nätet mentalitet att studera och kontrollera flödet i en grupp, att försiktigt avvakta och studera hur systemet fungerar och hur det kunde bli bättre. Du är stabil och lugn och är bra på att förklara och göra så att andra förstår dina idéer och projekt. Du är självreflekterande och tar dig tid att förstå dina egna rädslor och bekymmer, använder din kunskap och ditt tänkande till att förbereda dig på att kunna klara av obehagliga förändringar.

Du är nyfiken och påhittig, fantasifull och instinktiv och söker efter att förstå och lära dig så mycket du kan om dina mål och beslut. Senare kan du använda denna insikt till att hjälpa andra att förbereda projekt eller förändringar. Du tycker om förändring och att leka runt regler, du vill både följa regler och vara strategisk. De är inte ovanligt att du tar risker i affärer eller att du tycker om att leka med olika former av spel som kräver strategi och riskbedömning. Du sätter ramar och gränser naturligt för projekt och ser till att gruppen håller fokus. Du brukar ha ditt eget färdiga recept för framgång och lycka samt vilka regler som man behöver följa för att uppnå denna framgång.

Som en ledare har du en förkärlek för försiktighet, storskaligt tänkande, avstånd och långsiktigt. Du drivs av en önskan att nå mål genom välarbetad organisering och planering. Du trivs när du kan engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och blir osäker om du inte kan hitta ett sätt att angripa ett ämne. Detta gör dig till en ideal ledare: du tycker om att vara in en position där du kan övervaka ett system eller en grupp på distans men blir stressad eller avtrubbad om du tappar denna position. Du tycker naturligt om att styra filmer, berättelser, projekt, människor, forskning eller tillämpningar men också andra områden som kräver långsiktig hängivenhet och bibehållet fokus.

Du vill helst bara fokusera på saker som du är intresserad av, kontrollera informationsflödet och kontrollera hur saker fortgår med en typ av ”schackbräde” mentalitet. Du är i ditt esse när du måste tänka flera steg i förväg och du blir stressad när du blir hindrad att utföra dessa steg på rätt sätt. Oförutsedda händelser kan få dig att tappa ditt ”flow”

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna riktning och flöde. Du kan bli nervös av att behöva ta snabba beslut eller följa andras pipa.

Som en rationell, tycker du om att söka efter de underliggande principerna som gör det möjligt att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar. Om du hittat dem så tycker du också om att försöka etablera dessa ideal i samhället. Du är nyfiken på de idéer och koncept som definierar framgång och försöker förfina din uppfattning om dem i din strävan att förbättra din egen prestation men även för att förbättra prestationen hos andra i din närhet.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta, alternativa händelseutvecklingar och perspektiv skapar nya möjliga förutsättningar.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen