Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 36920 16.5
ENFP 30994 13.9
ENFJ 26956 12.1
INFP 17950 8
ISFJ 17038 7.6
INTJ 16746 7.5
ESFJ 11930 5.3
ISTJ 11333 5.1
ENTJ 10608 4.8
ENTP 9261 4.1
ESFP 8104 3.6
ESTJ 6827 3.1
INTP 5725 2.6
ISFP 5501 2.5
ESTP 4204 1.9
ISTP 2990 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 223200 testresultat.