Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 43753 16.6
ENFP 37345 14.2
ENFJ 31003 11.8
INFP 20938 8
ISFJ 20014 7.6
INTJ 19171 7.3
ISTJ 13552 5.2
ESFJ 13417 5.1
ENTJ 12422 4.7
ENTP 11742 4.5
ESFP 9373 3.6
ESTJ 8250 3.1
INTP 6650 2.5
ISFP 6292 2.4
ESTP 5412 2.1
ISTP 3489 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 262947 testresultat.