Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 38689 16.6
ENFP 32662 14
ENFJ 27963 12
INFP 18725 8
ISFJ 17794 7.6
INTJ 17318 7.4
ESFJ 12312 5.3
ISTJ 11910 5.1
ENTJ 11044 4.7
ENTP 9904 4.2
ESFP 8411 3.6
ESTJ 7185 3.1
INTP 5972 2.6
ISFP 5698 2.4
ESTP 4492 1.9
ISTP 3117 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 233313 testresultat.