Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 39977 16.6
ENFP 33957 14.1
ENFJ 28758 11.9
INFP 19281 8
ISFJ 18354 7.6
INTJ 17769 7.4
ESFJ 12576 5.2
ISTJ 12358 5.1
ENTJ 11389 4.7
ENTP 10345 4.3
ESFP 8686 3.6
ESTJ 7459 3.1
INTP 6162 2.6
ISFP 5873 2.4
ESTP 4743 2
ISTP 3223 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 241027 testresultat.