Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 40879 16.6
ENFP 34742 14.1
ENFJ 29262 11.9
INFP 19647 8
ISFJ 18724 7.6
INTJ 18111 7.4
ESFJ 12755 5.2
ISTJ 12648 5.1
ENTJ 11618 4.7
ENTP 10675 4.3
ESFP 8845 3.6
ESTJ 7605 3.1
INTP 6284 2.6
ISFP 5973 2.4
ESTP 4908 2
ISTP 3282 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 246075 testresultat.