Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 47575 16.7
ENFP 40555 14.2
ENFJ 33347 11.7
INFP 22570 7.9
ISFJ 21375 7.5
INTJ 20991 7.4
ISTJ 14706 5.2
ESFJ 14254 5
ENTJ 13710 4.8
ENTP 13361 4.7
ESFP 9983 3.5
ESTJ 9059 3.2
INTP 7232 2.5
ISFP 6650 2.3
ESTP 6065 2.1
ISTP 3746 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 285312 testresultat.