Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 45768 16.7
ENFP 39027 14.2
ENFJ 32241 11.7
INFP 21769 7.9
ISFJ 20800 7.6
INTJ 20091 7.3
ISTJ 14159 5.2
ESFJ 13871 5.1
ENTJ 13044 4.8
ENTP 12537 4.6
ESFP 9730 3.5
ESTJ 8660 3.2
INTP 6902 2.5
ISFP 6499 2.4
ESTP 5733 2.1
ISTP 3622 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 274586 testresultat.