Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 31620 16.2
ENFP 26696 13.7
ENFJ 24000 12.3
INFP 15582 8
ISFJ 14994 7.7
INTJ 14921 7.6
ESFJ 10957 5.6
ISTJ 9978 5.1
ENTJ 9360 4.8
ENTP 7680 3.9
ESFP 7300 3.7
ESTJ 6047 3.1
INTP 4982 2.6
ISFP 4940 2.5
ESTP 3561 1.8
ISTP 2675 1.4

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 195362 testresultat.