Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 42380 16.6
ENFP 36151 14.2
ENFJ 30177 11.8
INFP 20358 8
ISFJ 19392 7.6
INTJ 18660 7.3
ISTJ 13139 5.1
ESFJ 13107 5.1
ENTJ 12069 4.7
ENTP 11271 4.4
ESFP 9117 3.6
ESTJ 7949 3.1
INTP 6510 2.6
ISFP 6137 2.4
ESTP 5194 2
ISTP 3399 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 255132 testresultat.