Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 42838 16.6
ENFP 36551 14.2
ENFJ 30464 11.8
INFP 20553 8
ISFJ 19637 7.6
INTJ 18824 7.3
ISTJ 13267 5.1
ESFJ 13222 5.1
ENTJ 12177 4.7
ENTP 11407 4.4
ESFP 9201 3.6
ESTJ 8038 3.1
INTP 6547 2.5
ISFP 6199 2.4
ESTP 5260 2
ISTP 3433 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 257742 testresultat.