Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 49554 16.7
ENFP 42260 14.2
ENFJ 34564 11.6
INFP 23517 7.9
ISFJ 22072 7.4
INTJ 21871 7.4
ISTJ 15317 5.1
ESFJ 14684 4.9
ENTJ 14428 4.9
ENTP 14327 4.8
ESFP 10338 3.5
ESTJ 9586 3.2
INTP 7568 2.5
ISFP 6836 2.3
ESTP 6471 2.2
ISTP 3909 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 297435 testresultat.