Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 35369 16.5
ENFP 29503 13.8
ENFJ 26017 12.1
INFP 17250 8
ISFJ 16425 7.7
INTJ 16160 7.5
ESFJ 11664 5.4
ISTJ 10886 5.1
ENTJ 10177 4.7
ENTP 8670 4
ESFP 7834 3.7
ESTJ 6533 3
INTP 5496 2.6
ISFP 5358 2.5
ESTP 3963 1.8
ISTP 2882 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 214299 testresultat.