Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 46527 16.7
ENFP 39681 14.2
ENFJ 32697 11.7
INFP 22096 7.9
ISFJ 21044 7.5
INTJ 20466 7.3
ISTJ 14395 5.2
ESFJ 14024 5
ENTJ 13332 4.8
ENTP 12898 4.6
ESFP 9851 3.5
ESTJ 8848 3.2
INTP 7034 2.5
ISFP 6563 2.4
ESTP 5875 2.1
ISTP 3674 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 279138 testresultat.