Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 43307 16.6
ENFP 36941 14.2
ENFJ 30778 11.8
INFP 20767 8
ISFJ 19835 7.6
INTJ 19000 7.3
ISTJ 13420 5.2
ESFJ 13334 5.1
ENTJ 12310 4.7
ENTP 11571 4.4
ESFP 9293 3.6
ESTJ 8152 3.1
INTP 6598 2.5
ISFP 6244 2.4
ESTP 5340 2.1
ISTP 3458 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 260472 testresultat.