Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 47798 16.7
ENFP 40757 14.2
ENFJ 33446 11.7
INFP 22689 7.9
ISFJ 21454 7.5
INTJ 21106 7.4
ISTJ 14781 5.2
ESFJ 14287 5
ENTJ 13796 4.8
ENTP 13492 4.7
ESFP 10013 3.5
ESTJ 9102 3.2
INTP 7281 2.5
ISFP 6669 2.3
ESTP 6106 2.1
ISTP 3768 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 286678 testresultat.