Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 44205 16.7
ENFP 37727 14.2
ENFJ 31249 11.8
INFP 21140 8
ISFJ 20170 7.6
INTJ 19389 7.3
ISTJ 13697 5.2
ESFJ 13488 5.1
ENTJ 12551 4.7
ENTP 11899 4.5
ESFP 9444 3.6
ESTJ 8325 3.1
INTP 6709 2.5
ISFP 6336 2.4
ESTP 5473 2.1
ISTP 3517 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 265446 testresultat.