Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 42026 16.6
ENFP 35779 14.2
ENFJ 29931 11.8
INFP 20173 8
ISFJ 19216 7.6
INTJ 18517 7.3
ESFJ 13004 5.1
ISTJ 13000 5.1
ENTJ 11923 4.7
ENTP 11115 4.4
ESFP 9028 3.6
ESTJ 7859 3.1
INTP 6454 2.6
ISFP 6093 2.4
ESTP 5112 2
ISTP 3357 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 252709 testresultat.