Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 45387 16.7
ENFP 38662 14.2
ENFJ 32001 11.8
INFP 21597 7.9
ISFJ 20672 7.6
INTJ 19887 7.3
ISTJ 14031 5.2
ESFJ 13781 5.1
ENTJ 12912 4.7
ENTP 12332 4.5
ESFP 9667 3.6
ESTJ 8572 3.1
INTP 6838 2.5
ISFP 6462 2.4
ESTP 5662 2.1
ISTP 3585 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 272181 testresultat.