Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 47153 16.7
ENFP 40197 14.2
ENFJ 33067 11.7
INFP 22397 7.9
ISFJ 21245 7.5
INTJ 20783 7.3
ISTJ 14579 5.2
ESFJ 14165 5
ENTJ 13543 4.8
ENTP 13176 4.7
ESFP 9930 3.5
ESTJ 8973 3.2
INTP 7144 2.5
ISFP 6607 2.3
ESTP 5980 2.1
ISTP 3713 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 282785 testresultat.