Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 41412 16.6
ENFP 35210 14.1
ENFJ 29548 11.9
INFP 19903 8
ISFJ 18941 7.6
INTJ 18282 7.3
ESFJ 12854 5.2
ISTJ 12816 5.1
ENTJ 11743 4.7
ENTP 10855 4.4
ESFP 8919 3.6
ESTJ 7717 3.1
INTP 6362 2.6
ISFP 6028 2.4
ESTP 4996 2
ISTP 3314 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 249020 testresultat.