Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 45916 16.7
ENFP 39062 14.2
ENFJ 32290 11.7
INFP 21796 7.9
ISFJ 20848 7.6
INTJ 20147 7.3
ISTJ 14169 5.1
ESFJ 13914 5.1
ENTJ 13099 4.8
ENTP 12579 4.6
ESFP 9754 3.5
ESTJ 8669 3.2
INTP 6916 2.5
ISFP 6502 2.4
ESTP 5756 2.1
ISTP 3628 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 275178 testresultat.