Statistik för personlighetstestet

Här är statistik för testet så här långt.

Personlighetstyp Antal Procent
INFJ 44628 16.7
ENFP 38088 14.2
ENFJ 31497 11.8
INFP 21301 8
ISFJ 20362 7.6
INTJ 19547 7.3
ISTJ 13808 5.2
ESFJ 13600 5.1
ENTJ 12683 4.7
ENTP 12039 4.5
ESFP 9524 3.6
ESTJ 8420 3.1
INTP 6761 2.5
ISFP 6379 2.4
ESTP 5534 2.1
ISTP 3539 1.3

Totalt 16 unika testresultat.

Totalt 267843 testresultat.