Personlighetstypen ESFJ

"Folkliga Verkställare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en folklig verkställare är du våghalsig, modig och proaktiv. Du kämpar för människors värderingar och för sociala mål. Du arbetar hårt för att få folk att samlas kring social problem och är bra på att hitta gemensamma intressen. Du söker att vara en hjälte eller antagonist i din kultur. Du inser kraften i traditioner och ritualer och ser dem som avgörande för att bibehålla harmonin. Du är redo att stå upp för dina värderingar trots motgångar och svårigheter. Du uttrycker dig tydligt och lämnar lite rum för tolkning. Du är lojal och dedikerad till människor som du bryr dig om och reagerar starkt på svek i tillit. Du är bekväm med att agera och ta beslut utifrån din magkänsla även när det finns lite information eller kunskap om en situation.

Du kan ibland vara splittrande och skapa konflikter eller få konflikter upp till ytan, men du anstränger dig hårt för att skapa harmoni i grupper med team-building eller genom att skapa en bra atmosfär. Du har äventyrslust och söker bekväma upplevelser och uppskattning från andra. Du har inte behov av att begrunda vägval så mycket utan kan göra impulsiva beslut efter dina instinkter.

Du kan hålla kvar i positiva och negativa upplevelser länge, ibland längre än nödvändigt. Du är beslutsam, målinriktad och anstränger dig hårt för att leva upp till omgivningens förväntningar när det är möjligt. Du är välartikulerad och vet hur du ska uttrycka dig för att få fram ditt meddelande och rättar snabbt till eventuella otydligheter eller missförstånd i kommunikationen. Du agerar när folk går mot din moral, värderingar eller känslor.

Som en verkställare har du en förkärlek för handlande, närvaro och snabb tillämpning. Du drivs av en önskan att få igång aktiviteter och verksamheter. Du älskar att engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och tycker om att agera i stunden mer än att överväga långsiktiga konsekvenser. Du tycker om att hålla koll och vara medvetna om din omgivning och människorna i den. Du har roligt i organiserade miljöer och tycker om att göra din röst hörd i åsiktskonflikter. Du tycker naturligt om handlingsfulla sammanhang, där det hela tiden finns något som engagerar dig och som kräver beslut. Du föredrar att svara direkt på störningar och konflikter.

Du vill helst bara fokusera på saker du är intresserad av och tycker om att styra informationsflödet så det passar din världsbild. Ditt liv är lik en fotbollsmatch ett springande efter det som intresserar dig mest. Du är som bäst när du är helt uppdaterade kring situationer och kan agera instinktivt på nya händelser. Att spendera mycket tid med att beräkna och förbereda händelser kan förstöra ditt ”flow”, likaså att för mycket följa andras pipa eller idéer.

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna struktur och flöde. Du kan tappa din glöd av att behöva överväga konsekvenser av handlingar i förväg.

Som en folklig, söker du efter de vanligt förekommande teman och sammanhang som utgör grunden för ditt folks identitet. Du är intresserad av de traditonella berättelser och symboler som format ditt samhället tills nu och hur man kan fortsätta använda dessa för upprätthålla den sociala identiteten hos ditt folk trots nya förändringar i samhället.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen