Personlighetstypen ISTP

"Tekniska Rådgivare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en tekniska rådgivare är du lekfull, entusiastisk och nyfiken. Du tänker kortsiktigt på vad ska kan tänkas hända och förbereder och improviserar för att lösa nya problem. Du analyserar och förbereder för alla tänkbara scenarion. Du studerar system och funktioner som finns runt dig, hur saker fungerar och du hittar sätt att experimentera och testa systemen. Du testar genvägar och gränser för att se vad som händer och vad som inte händer. Du studerar och ifrågasätter makt, vem som har den, varför de har den och hur den används.

Du tycker om utmaningar och att behärska uppgifter. Du är praktisk, logisk och trivs i det allmänna eller konkreta. Du mäter, ordnar och förfinar procedurer och rutiner för att hantera din omgivning och världen kring dig. Du tar rollen som spindeln-i-nätet eller läraren och hjälper folk med konkreta uppgifter. Du är användbar och studerar och förbereder innan du testar på något nytt. Du är intresserad av affärer, framgång och korrekthet. Du är snabb på att möta förändring när du upptäcker att något är fel eller problematiskt.

Du fastnar ibland i obeslutsamhet när du testar för många möjligheter för hur en uppgift skulle kunna tänkas utföras och på så sätt undviker att komma till beslut. Du testar människors kunskaper och insikter i ett område, samarbetar och hjälper andra när det förekommer missförstånd eller misstag. Du är känslosam och känsliga för fel och misstag och tar tid på dig att åtgärda problem när de inträffar.

Som en rådgivare tycker du om avstånd och försiktighet i föränderliga miljöer. Du drivs av en tyst nyfikenhet och tycker om att noggrant studera ett ämne eller djupdyka in i ett intresse från olika vinklar och perspektiv. Du föredrar att inte ingripa direkt, utan att istället erbjuda rådgivning och göra överväganden på distans. Detta gör dig till en ideal lärare eller analytiker, där du kan ha en position att svara på frågor och informera människor kring ett ämne, men utan att behöva organisera och driva igenom tillämpningen.

Du tycker om att granska förutsättningar och möjligheter och brukar ha en mentalitet som en lindansare, ofta jonglerandes idéer samtidigt som du byter position i samklang med förändringar i miljön. Detta gör dig till den mest djupgående, genomtänkta och försiktiga beslutsmakaren av alla typer. I miljöer där du mår som bäst erbjuds du mycket tid för fritt tänkande, utforskande och reflekterande i samarbeta med andra.

I situationer som kräver snabba beslut kan du bli affektiv och känslomässig. Du tenderar också att bli avtrubbad och likgiltig om omgivningen kräver att du tar på dig en auktoritär eller kontrollerande roll över din aktivitet.

Som en teknisk, söker du efter de vanliga förekommande procedurer och rutiner som ligger till grund för effektiviteten i samhället. Du är intresserad av etablerade protokoll och metoder och hur man kan fortsätta förvalta dem för att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar oavsett nya förändringar i samhället.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen