Personlighetstypen ESFP

"Folkliga Utforskare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en folklig utforskare är du lekfull, nyfiken och modig. Driven av en aldrig sinande förundran och snabbhet, så förstår du situationer direkt. Du håller alltid ett öga på förändringar och omfokuserar för att möta nya problem. Du är experientell, fokuserar på ´hur det upplevs´, och hur människors verklighet ser ut. Du skapar och deltar samarbetsvilligt i berättelser och agerar ut dina övertygelser och värderingar. Lite tid spenderar du med försiktiga förberedelser för du är skapad att ta risker och se vart berättelsen leder dig. Hamnar du i knepiga situationer är du bra på att hitta vägen ut.

Du kan agera i den kulturella ryggraden, försvara etablerade vanor och övertygelser och inspirera till mod och moral för existerande traditioner. Du ger andra energi och uttrycker din energi och stimulans utåt, vilket ofta ger dig en karisma som lätt märks av andra. Du söker bra upplevelser, det vilda, naturliga och det behagliga. Du är realistisk, snabb på att upptäcka problem och agera när det behövs. Du spekulerar kring och studerar omgivningen och försöker hitta sätt att tillämpa och förvalta den. Du rationaliserar och tänker kortsiktigt och vet instinktivt hur du ska svara på en situation. De upplever hela tiden nya saker, skapar nya minnen och går emot sina rädslor.

Du är intresserad av människor och söker de ofta traditionella arenor, och du passar lätt in i etablerade normer. Du tenderar att vara patriotisk och för etablissemanget och drivs av att förvalta etablerade sätt. Du är socialt följsam och driven att lära dig om andras behov, värderingar och motiv. Du spekulerar och tänker ut anledningar till folks agerande och visar intresse i andras beteende och resonemang.

Som en utforskare tycker du om handling, närvaro och miljöer i ständig förändring. Du drivs av nyfikenhet och tycker om att avläsa och kontinuerligt utvärdera din nuvarande situation efter nya möjligheter. Du är mest intresserade av nya och oväntade saker. Du tycker om att vara den första att testa en ny grej eller ny aktivitet. Du älskar att engagera dig i en situation eller ett problem instinktivt snarare än efter en organiserad planering. Du tycker generellt om att ta beslut i stunden mer än efter noggran planering och trivs bäst i miljöer fulla av liv.

Det är naturligt för dig att agera spontant på förändringar i miljön som en dansare, anpassa dig efter takt och stämning. I ditt esse går du från situation till situation på ett fritt sätt och anpassar dig allt eftersom.

Att behöva överväga konsekvenser eller att hålla kontroll över din aktivitet kan göra att du tapar din gnista eller blir frustrerad. I situationer där det inte finns tillräckligt med nya saker som fångar ditt intresse kan du bli avtrubbad och uttråkad.

Som en folklig, söker du efter de vanligt förekommande teman och sammanhang som utgör grunden för ditt folks identitet. Du är intresserad av de traditonella berättelser och symboler som format ditt samhället tills nu och hur man kan fortsätta använda dessa för upprätthålla den sociala identiteten hos ditt folk trots nya förändringar i samhället.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen