Personlighetstypen ESTJ

"Tekniska Verkställare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en teknisk verkställare är du seriös, målinriktad och beslutsam. Du tänker långsiktigt på vad som kan eller inte kan tänkas hända, förväntar sig att man improviserar för att fixa problem som uppstår längs vägen. Du strävar efter framgång och förbättring, tar lätt rollen som coach och erbjuder respons, tips och förslag till alla som är intresserade. Du är objektiv, opersonlig och resultatinriktad och finner stor njutning och nöje i att överkomma utmaningar, att framgångsrikt ta dig an ett nytt projekt eller att lära dig en ny färdighet. Du har starkt fokus och du inspirerar till handling och rörelse hos människor runt dig.

Du hittar och identifierar problem och ser till att systemen fungerar som det är tänkt. Du har en scen-närvaro, hög energi och pushar och samlar folk bakom dina mål. Du håller alltid ett öga på förändringar i omgivningen, är för etablissemanget, allmän, och genomdriver maktstrukturer och stödjer ideal för hur saker och ting ska balanseras. Du söker makt och ansvar. Du är praktisk, snabb på att förstå en situation och självsäker i att förklara en situation för andra. Du reagerar snabbt och har hög produktivitet. Du beräknar och mäter din framgång i ett område. Du är känslosam, orädd och svarar aggressivt på utmaningar. Du sätter ramar som gör det enkelt för människor att fokusera på ett projekt eller en ide. Du är autonom, styrande och oberoende.

Som en verkställare har du en förkärlek för handlande, närvaro och snabb tillämpning. Du drivs av en önskan att få igång aktiviteter och verksamheter. Du älskar att engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och tycker om att agera i stunden mer än att överväga långsiktiga konsekvenser. Du tycker om att hålla koll och vara medvetna om din omgivning och människorna i den. Du har roligt i organiserade miljöer och tycker om att göra din röst hörd i åsiktskonflikter. Du tycker naturligt om handlingsfulla sammanhang, där det hela tiden finns något som engagerar dig och som kräver beslut. Du föredrar att svara direkt på störningar och konflikter.

Du vill helst bara fokusera på saker du är intresserad av och tycker om att styra informationsflödet så det passar din världsbild. Ditt liv är lik en fotbollsmatch ett springande efter det som intresserar dig mest. Du är som bäst när du är helt uppdaterade kring situationer och kan agera instinktivt på nya händelser. Att spendera mycket tid med att beräkna och förbereda händelser kan förstöra ditt ”flow”, likaså att för mycket följa andras pipa eller idéer.

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna struktur och flöde. Du kan tappa din glöd av att behöva överväga konsekvenser av handlingar i förväg.

Som en teknisk, söker du efter de vanliga förekommande procedurer och rutiner som ligger till grund för effektiviteten i samhället. Du är intresserad av etablerade protokoll och metoder och hur man kan fortsätta förvalta dem för att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar oavsett nya förändringar i samhället.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen