Personlighetstypen INTP

"Rationella Rådgivare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en rationell rådgivare är du lekfull, entusiastisk och öppensinnad. Du tänker kortsiktigt på vad ska kan tänkas hända och förbereder och improviserar för att lösa nya problem. Du spekulerar och förbereder för alla tänkbara scenarion. Du studerar system och funktioner som finns runt dig, hur saker fungerar och hittar sätt att experimentera och testa systemen. Du prövar genvägar och gränser för att se vad som händer och vad som inte händer. Du studerar och ifrågasätter procedurer och rutiner, varför de används och ser alternativa lösningar.

Du tycker om utmaningar och komplexa pussel. Du är intelligent, logisk och trivs med det ovanliga eller komplexa. Du mäter, ordnar och förfinar teorier och tankar för att förklara din omgivning och världen kring dig. Du tar rollen som spindeln-i-nätet eller läraren och hjälper folk att förstå abstrakta system eller komplicerade processer. Du är påläst och studerar och förbereder innan du testar på något nytt. Du är intresserad av affärer, framgång och korrekthet. Du är snabb på att möta förändring när du upptäcker att något är fel eller ineffektivt.

Du kan fastna i obeslutsamhet när du testar för många möjligheter för hur ett system skulle tänkas fungera och på så sätt fullföljer du inte dina projekt. Du testar människors kunskaper och insikter i ett område, samarbetar och hjälper andra när de förekommer konceptuella missförstånd eller misstag. Du är entusiastisk men känsliga för fel och misstag och tar god tid på dig att åtgärda problem när de inträffar.

Som en rådgivare tycker du om avstånd och försiktighet i föränderliga miljöer. Du drivs av en tyst nyfikenhet och tycker om att noggrant studera ett ämne eller djupdyka in i ett intresse från olika vinklar och perspektiv. Du föredrar att inte ingripa direkt, utan att istället erbjuda rådgivning och göra överväganden på distans. Detta gör dig till en ideal lärare eller analytiker, där du kan ha en position att svara på frågor och informera människor kring ett ämne, men utan att behöva organisera och driva igenom tillämpningen.

Du tycker om att granska förutsättningar och möjligheter och brukar ha en mentalitet som en lindansare, ofta jonglerandes idéer samtidigt som du byter position i samklang med förändringar i miljön. Detta gör dig till den mest djupgående, genomtänkta och försiktiga beslutsmakaren av alla typer. I miljöer där du mår som bäst erbjuds du mycket tid för fritt tänkande, utforskande och reflekterande i samarbeta med andra.

I situationer som kräver snabba beslut kan du bli affektiv och känslomässig. Du tenderar också att bli avtrubbad och likgiltig om omgivningen kräver att du tar på dig en auktoritär eller kontrollerande roll över din aktivitet.

Som en rationell, tycker du om att söka efter de underliggande principerna som gör det möjligt att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar. Om du hittat dem så tycker du också om att försöka etablera dessa ideal i samhället. Du är nyfiken på de idéer och koncept som definierar framgång och försöker förfina din uppfattning om dem i din strävan att förbättra din egen prestation men även för att förbättra prestationen hos andra i din närhet.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en idealist tycker du om att relatera verkligheten till idéer och koncept och hitta nya mönster som kan förklara saker. Du tycker om att fantisera kring hur alternativa fakta, alternativa händelseutvecklingar och perspektiv skapar nya möjliga förutsättningar.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen