Personlighetstypen ISFP

"Folkliga Rådgivare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en folklig rådgivare studerar du noggrant värderingarna och övertygelserna runt dig. Du är reaktiv, driven att lära dig varje sida av en berättelse. Du håller ständigt på att avläsa meddelanden runt dig, studerar symboler, handlingar och ord försiktigt för att förstå deras mening. Detta gör dig till en komplex lyssnare - du är mer intresserad av vad folk inte säger, än vad de säger. När du utvecklar denna förmåga, kan du överraska folk med din insikt om deras motiv, värderingar och begär. Du är samarbetsvillig och följsam och du anstränger dig hårt för att vara tillmötesgående mot andra.

Du formas mycket av det som är vackert, behagligt och naturligt. Du är skapt att vara hoppfull, god och etisk. Du söker efter att bygga en unik karaktär och att hitta en plats i ditt samhälle. Du är känslig för andras reaktioner och upplevelser, eftersom du tolkar och läser in mycket i dem. Du är flexibel och tillmötesgående och relaterar dig själv till andra, hur de avviker och hur de liknar. Du brukar vara bra på att stödja, lära dig från erfarenheter och se till att folk har det bra.

Du fascineras av personliga upplevelser, övertygelser och socialt beteende. Du har en törst för upplevelse och njutning, och söker värme, harmoni, rekreation och det trivsamma. I denna strävan kan du ibland anpassa dig för mycket till andras önskemål eller omgivningens krav. På grund av det kan du få ett behov av att dra dig undan från de som du upplever som obehagliga, för att kunna läka och för att kunna bygga din identitet. Eftersom du har så starka upplevelser, förfinar du din övertygelse om goda traditioner och din ide om det goda livet. Detta gör dig till en expert inom socialt beslutsfattande och till en stark röst för bra traditioner.

Som en rådgivare tycker du om avstånd och försiktighet i föränderliga miljöer. Du drivs av en tyst nyfikenhet och tycker om att noggrant studera ett ämne eller djupdyka in i ett intresse från olika vinklar och perspektiv. Du föredrar att inte ingripa direkt, utan att istället erbjuda rådgivning och göra överväganden på distans. Detta gör dig till en ideal lärare eller analytiker, där du kan ha en position att svara på frågor och informera människor kring ett ämne, men utan att behöva organisera och driva igenom tillämpningen.

Du tycker om att granska förutsättningar och möjligheter och brukar ha en mentalitet som en lindansare, ofta jonglerandes idéer samtidigt som du byter position i samklang med förändringar i miljön. Detta gör dig till den mest djupgående, genomtänkta och försiktiga beslutsmakaren av alla typer. I miljöer där du mår som bäst erbjuds du mycket tid för fritt tänkande, utforskande och reflekterande i samarbeta med andra.

I situationer som kräver snabba beslut kan du bli affektiv och känslomässig. Du tenderar också att bli avtrubbad och likgiltig om omgivningen kräver att du tar på dig en auktoritär eller kontrollerande roll över din aktivitet.

Som en folklig, söker du efter de vanligt förekommande teman och sammanhang som utgör grunden för ditt folks identitet. Du är intresserad av de traditonella berättelser och symboler som format ditt samhället tills nu och hur man kan fortsätta använda dessa för upprätthålla den sociala identiteten hos ditt folk trots nya förändringar i samhället.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen