Om personlighetstestet

Du kan läsa om personlighetstestet nedanför.

Det tekniska namnet på testet är NJTI-4.
Testet skapades av Christian Johansson 2015 och baseras på oberoende forskning i neuropsykologi bedriven av Christian Johansson och Erik Thor inom projektet Neojungian Typology.

Fakta om testet:
  • Åtta personlighetsfaktorer med Cronbachs alfa över 0.7 (n = 1000)
  • Exploratory faktoranalys utvinner fyra ortogonala faktorer och fyra oblika faktorer som perfekt passar teoriserade faktorer, där antalet faktorer bestäms m.h.a. parallell analys (n = 1000, chitvå statistik = 2309, frihetsgrad = 590, p = 3*10^-201)
  • Använder en fempunkts Likert skala
  • En övervägande majoritet av resultaten är utanför mitten på skalorna (99.74%)