Personlighetstypen ESTP

"Tekniska Utforskare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en teknisk utforskare är du lekfull, entusiastisk och nyfiken. Du tänker kortsiktigt på vad ska kan tänkas hända och förbereder och improviserar för att lösa nya problem. Du strävar efter framgång och förbättring, passar bra som coach, ger respons, tips och förslag till alla som är intresserade. Du är objektiv, opersonlig och resultatinriktad och finner stor glädje och förnöjsamhet i att överkomma utmaningar, att framgångsrikt ta dig an ett nytt projekt eller lära dig en ny färdighet. Du är vanlig och för etablissemanget och söker oberoende ståndpunkter. Du är samarbetsvillig och hjälpsam, omfokuserar snabbt när det uppstår förändringar.

Du är våghalsig, modig och reflexiv, agerar snabbt när något går fel. Du följer instinktivt din rädsla och nyfikenhet, lyssnar och anpassar dig till vad som är inom din värld av möjligheter. Du sprider energi och entusiasm till folk i deras grupp, inspirerar till att följa etablerade procedurer och rutiner. Du testar gränser och möjligheter för att hitta vilket jobb, projekt eller beslut som är mest effektivt. Du studerar din poäng och prestation, och även hur det går för andra, och hittar på sätt för folk att klara av problem som uppstår längs vägen.

Du beräknar, mäter och ifrågasätter saker runt dig och hittar snabbt sätt att nå framgång och belöning. Du tar genvägar och risker och ser hur mycket du kan komma undan med. Du är lättsam och lever efter principer. Du söker medvetenhet, kunskap och ny information, var än den kommer ifrån och blir intresserad av möjligheter att lära dig något nytt. Du tycker om det praktiska, konkreta och att fokusera på vad som är realistiskt.

Som en utforskare tycker du om handling, närvaro och miljöer i ständig förändring. Du drivs av nyfikenhet och tycker om att avläsa och kontinuerligt utvärdera din nuvarande situation efter nya möjligheter. Du är mest intresserade av nya och oväntade saker. Du tycker om att vara den första att testa en ny grej eller ny aktivitet. Du älskar att engagera dig i en situation eller ett problem instinktivt snarare än efter en organiserad planering. Du tycker generellt om att ta beslut i stunden mer än efter noggran planering och trivs bäst i miljöer fulla av liv.

Det är naturligt för dig att agera spontant på förändringar i miljön som en dansare, anpassa dig efter takt och stämning. I ditt esse går du från situation till situation på ett fritt sätt och anpassar dig allt eftersom.

Att behöva överväga konsekvenser eller att hålla kontroll över din aktivitet kan göra att du tapar din gnista eller blir frustrerad. I situationer där det inte finns tillräckligt med nya saker som fångar ditt intresse kan du bli avtrubbad och uttråkad.

Som en teknisk, söker du efter de vanliga förekommande procedurer och rutiner som ligger till grund för effektiviteten i samhället. Du är intresserad av etablerade protokoll och metoder och hur man kan fortsätta förvalta dem för att prestera bra i uppgifter, hierarkier och tävlingar oavsett nya förändringar i samhället.

Som en görare tycker du om att komma igång så fort som möjligt och inte fastna i olika överväganden. Världen påverkar dig direkt, du svarar instinktivt och är inte rädd för att göra misstag.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en principiell person tycker du om att basera beslut på opersonliga eller formella principer. Du tycker om att se hur saker står sig mot analyser eller riktlinjer som är oberoende av sociala relationer, anknytningar och känslor.

Som en betraktare tycker du om snabba byten i uppgifter och att utforska nya möjligheter i stunden. Du är ganska samarbetsvillig och öppen för förändringar i planeringen.

Klicka här för att göra testet igen