Personlighetstypen ISFJ

"Folkliga Ledare"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en folklig ledare inser du mer än någon annan, kraften i kulturen. Du tänker att vår kultur bekräftar vår identitet, våra handlingar och arbete och att om vi kan bibehålla kulturen så kan vi bibehålla harmoni. Du har starka värderingar, om du utvecklar dem kan du bli en beskyddare. För att du har en styrka som berättare, så brukar du vara en populär talare, med förmågan att inspirera massan och få folk att samla sig bakom dig. För att du är prokativ, kan du ibland bli splittrande och få upp konflikter till ytan och polarisering. Du söker att maximera den goda kulturen och se hur långt du kan gå med kultur som ditt huvudsakligt bränsle.

Du är traditionell, pålitlig och avslappnad, du vill hjälpa till i ditt samhälle men hålls ibland tillbaka av dina rädslor för det nya. Du behöver tid att komma över dina rädslor - du är känsliga, försiktig och noggrann. Du kan överkomma dina rädslor genom att lära dig förmågan att försvara dina åsikter om rätt och fel och också genom att kunna förutspå vad som kommer hända och göra nödvändiga förberedelser. När du upplever djup förståelse kan du ta otroliga, beräknade risker och för att du uppskattar traditioner så kan du över tid bli mer och mer modig i att tillämpa dem, använda din kunskap och medvetenhet som din rustning när du utforskar nya arenor. Du tycker om att dela dina insikter och värdeomdömen med andra och kan använda dina instinkter till att fylla i det otydliga.

Du ser ställningstaganden och berättelser överallt. Du påverkas starkt av det samhälle du lever i och av de övertygelser som råder i din tid och du hittar värdet i existerande traditioner. Du har lätt att hitta sätt att kultivera det goda i samhället och ser vägar att leda det i en säker riktning. Du är vanlig och för etablissemanget. Du har lätt att ändra din livsstil och beteende för att leva upp till normerna i samhället. Du är naturligt driven att sprida och uttrycka dina värderingar och moral till andra och finner stor njutning i att få andra att arbeta tillsammans med dig men också i att konfrontera de som motsätter dig i starka debatter.

Som en ledare har du en förkärlek för försiktighet, storskaligt tänkande, avstånd och långsiktigt. Du drivs av en önskan att nå mål genom välarbetad organisering och planering. Du trivs när du kan engagera dig i ämnen och problem från en bestämd synvinkel och blir osäker om du inte kan hitta ett sätt att angripa ett ämne. Detta gör dig till en ideal ledare: du tycker om att vara in en position där du kan övervaka ett system eller en grupp på distans men blir stressad eller avtrubbad om du tappar denna position. Du tycker naturligt om att styra filmer, berättelser, projekt, människor, forskning eller tillämpningar men också andra områden som kräver långsiktig hängivenhet och bibehållet fokus.

Du vill helst bara fokusera på saker som du är intresserad av, kontrollera informationsflödet och kontrollera hur saker fortgår med en typ av ”schackbräde” mentalitet. Du är i ditt esse när du måste tänka flera steg i förväg och du blir stressad när du blir hindrad att utföra dessa steg på rätt sätt. Oförutsedda händelser kan få dig att tappa ditt ”flow”

Du har ett stort behov av att känna direkt kontroll över din aktivitet och stör dig på oorganiserade miljöer som verkar sakna riktning och flöde. Du kan bli nervös av att behöva ta snabba beslut eller följa andras pipa.

Som en folklig, söker du efter de vanligt förekommande teman och sammanhang som utgör grunden för ditt folks identitet. Du är intresserad av de traditonella berättelser och symboler som format ditt samhället tills nu och hur man kan fortsätta använda dessa för upprätthålla den sociala identiteten hos ditt folk trots nya förändringar i samhället.

Som en övervägare tycker du om att försiktig överväga vad som kan tänkas hända i framtiden och undvika misstag. Du har en distans mot världen, svarar reflektivt och du tar tid på dig att utvärdera nya saker innan du testar dem.

Som en realist tycker du om att relatera saker till faktiska omständigheter och se det som är uppenbart och troligt. Du har en stark upplevelse om vad som är verkligt och håller dig förankrad i den.

Som en värdeinriktad person tycker du om att basera beslut på bildliga eller metaforiska känslovärden. Du tycker om att se på hur saker påverkar folks motivation och hur handlingar påverkar människors drivkraft och välmående.

Som en bedömare tycker du om att fortsätta med en uppgift tills dess att den är slutförd innan du börjar med någonting annat. Du är ganska självgående och motståndskraftig mot avbrott.

Klicka här för att göra testet igen