Blogg

Se alla blogginlägg nedanför.

  • Bloginläggets bild
  • Äntligen är de nya personlighetsbeskrivningar klara
  • 2016-07-16
  • Nu är de nya beskrivningarna klara. Klicka på en typ nedan för att läsa beskrivningen:

   INFP Intuitiv, symbolisk, utforskande och försiktig
   ENFP Intuitiv, symbolisk, utforskande och modig
   ISFP Perceptiv, symbolisk, utforskande och försiktig
   ESFP Perceptiv, symbolisk, utforskande och modig
   ISTP Perceptiv, analytisk, utforskande och försiktig
   ESTP Perceptiv, analytisk, utforskande och modig
   INTP Intuitiv, a..
  • Bloginläggets bild
  • Kategorisera personlighetstyper
  • 2016-02-01
  • Man kan dela upp personlighetstyperna på många olika sätt, här kommer några olika varianter.

   Energi   Hur man kommer igång med aktiviteter

   Agerande - Vill börja så snabbt som möjligt från att en aktivitet presenterats

   ENTP ENFP ESTP ESFP ENTJ ENFJ ESTJ ESFJ
   Övervägande - Vill ..
  • Bloginläggets bild
  • Minskat antalet frågor
  • 2015-11-02
  • Nu har vi minskat antalet frågor från 72 till 43.

   Detta efter att vi gått igenom statistik kring frågorna och bara sparat de bästa frågorna.
  • Bloginläggets bild
  • De 16 personlighetstyperna i MBTI
  • 2015-04-05
  • Här samlar jag de 16 olika personlighetstyperna i MBTI genom att referera till deras senaste grafik. Bilderna består av ett huvud fyllt med ord som är attribut associerade med den speciella personlighetstypen.

   Här är de 16 personlighetstyperna i MBTI:

   ESFP   enthusiastic, realistic, fun loving, adaptable, friendly, cooperative, outgoing, ..
  • Bloginläggets bild
  • Nu finns det personlighetsbeskrivningar av varje personlighetstyp
  • 2015-04-01
  • Här kommer länkar till alla 16 personlighetsbeskrivningar på svenska.

   INFP Intuitiv, känslomässig, nyfiken och introspektiv
   ENFP Intuitiv, känslomässig, nyfiken och utforskande
   ISFP Perceptiv, känslomässig, nyfiken och introspektiv
   ESFP Perceptiv, känslomässig, nyfiken och utforskande
   ISTP Perceptiv, analytisk, nyfiken och introspektiv
   ESTP Perceptiv, analytisk, nyfiken och utforskande