Bloginläggets bild

Kategorisera personlighetstyper

 • Publicerat: 2016-02-01 Ändrad: 2016-02-09
 • Man kan dela upp personlighetstyperna på många olika sätt, här kommer några olika varianter.

  Energi  Hur man kommer igång med aktiviteter

  Agerande - Vill börja så snabbt som möjligt från att en aktivitet presenterats

  • ENTP
  • ENFP
  • ESTP
  • ESFP
  • ENTJ
  • ENFJ
  • ESTJ
  • ESFJ

  Övervägande - Vill tänka igenom olika scenarior innan man vill börja

  • INTP
  • INFP
  • ISTP
  • ISFP
  • ISTJ
  • ISFJ
  • INTJ
  • INFJ


  Världsbild  Hur man relaterar saker och ting till andra saker och ting.

  Idealister - Vill hitta nya samband och alternativa relationer mellan saker och ting

  • ENTP
  • ENFP
  • INTP
  • INFP
  • INTJ
  • INFJ
  • ENTJ
  • ENFJ

  Realister - Vill relatera till etablerade vanor och tolkningar

  • ESTP
  • ESFP
  • ISTP
  • ISFP
  • ISTJ
  • ISFJ
  • ESTJ
  • ESFJ


  Beslutsfattande  Vad man vill ska vara underlag för beslut.

  Tekniska - Vill uppfylla formalitet och oberoende

  • ENTP
  • INTP
  • ENTJ
  • INTJ
  • ESTP
  • ISTP
  • ESTJ
  • ISTJ

  Symboliska - Vill uppfylla budskap och skapa upplevelse

  • ENFP
  • INFP
  • ENFJ
  • INFJ
  • ESFP
  • ISFP
  • ESFJ
  • ISFJ


  Kontroll  Hur man tillåter att saker förändrar sig.

  Uppfattare - Tillåter förändring och är nyfiken på förändring

  • ENTP
  • ENFP
  • INTP
  • INFP
  • ESTP
  • ESFP
  • ISTP
  • ISFP

  Bedömare - Vill nå avslut och följa planeringar

  • INTJ
  • INFJ
  • ENTJ
  • ENFJ
  • ISTJ
  • ISFJ
  • ESTJ
  • ESFJ  Ideal  Vad man strävar efter.

  Intellektuella - Vill uppnå formella konceptuella ideal

  • INTJ
  • ENTJ
  • INTP
  • ENTP

  Praktiska - Vill uppnå formella och praktiska rutiner

  • ISTJ
  • ESTJ
  • ISTP
  • ESTP

  Empatiska - Vill uppnå symboliska konceptuella ideal

  • INFJ
  • ENFJ
  • INFP
  • ENFP

  Sociala - Vill uppnå symbolisk och praktisk kultur

  • ISFJ
  • ESFJ
  • ISFP
  • ESFP