Bloginläggets bild

Äntligen är de nya personlighetsbeskrivningar klara

 • Publicerat: 2016-07-16 Ändrad: 1970-01-01
 • Nu är de nya beskrivningarna klara. Klicka på en typ nedan för att läsa beskrivningen:

  INFP Intuitiv, symbolisk, utforskande och försiktig
  ENFP Intuitiv, symbolisk, utforskande och modig
  ISFP Perceptiv, symbolisk, utforskande och försiktig
  ESFP Perceptiv, symbolisk, utforskande och modig
  ISTP Perceptiv, analytisk, utforskande och försiktig
  ESTP Perceptiv, analytisk, utforskande och modig
  INTP Intuitiv, analytisk, utforskande och försiktig
  ENTP Intuitiv, analytisk, utforskande och modig
  ISFJ Perceptiv, symbolisk, beslutfattande och försiktig
  ESFJ Perceptiv, symbolisk, beslutfattande och modig
  ISTJ Perceptiv, analytisk, beslutfattande och försiktig
  ESTJ Perceptiv, analytisk, beslutfattande och modig
  INFJ Intuitiv, symbolisk, beslutfattande och försiktig
  ENFJ Intuitiv, symbolisk, beslutfattande och modig
  INTJ Intuitiv, analytisk, beslutfattande och försiktig
  ENTJ Intuitiv, analytisk, beslutfattande och modig