Bloginläggets bild

Nu finns det personlighetsbeskrivningar av varje personlighetstyp

 • Publicerat: 2015-04-01 Ändrad: 2015-09-05
 • Här kommer länkar till alla 16 personlighetsbeskrivningar på svenska.

  INFP Intuitiv, känslomässig, nyfiken och introspektiv
  ENFP Intuitiv, känslomässig, nyfiken och utforskande
  ISFP Perceptiv, känslomässig, nyfiken och introspektiv
  ESFP Perceptiv, känslomässig, nyfiken och utforskande
  ISTP Perceptiv, analytisk, nyfiken och introspektiv
  ESTP Perceptiv, analytisk, nyfiken och utforskande
  INTP Intuitiv, analytisk, nyfiken och introspektiv
  ENTP Intuitiv, analytisk, nyfiken och utforskande
  ISFJ Perceptiv, känslomässig, organiserad och introspektiv
  ESFJ Perceptiv, känslomässig, organiserad och utforskande
  ISTJ Perceptiv, analytisk, organiserad och introspektiv
  ESTJ Perceptiv, analytisk, organiserad och utforskande
  INFJ Intuitiv, känslomässig, organiserad och introspektiv
  ENFJ Intuitiv, känslomässig, organiserad och utforskande
  INTJ Intuitiv, analytisk, organiserad och introspektiv
  ENTJ Intuitiv, analytisk, organiserad och utforskande