Vår längtan efter auktoriteter: Fler vill styras med fast hand

Inlägg in tråden

Se all inlägg i tråden nedan.

 • Användare
 • Meddelande
 • Handlingar
  • Publicerad: 2016-06-27 17:18
   Uppdaterad: 2016-06-27 17:18
  • "De här sambanden mellan politiken och det till synes mest personliga – attityden till barn – har under flera decennier studerats av psykologer och statsvetare. De har funnit en psykologisk profil. En kombination av arv och miljö. En personlighetstyp som år 2016 slungas runt i amerikanska och europeiska medier i form av två suggestiva ord: de auktoritära."

   http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-langtan-efter-auktoriteter-fler-vill-styras-med-fast-hand/

   Det är inte så konstigt att vissa vill artikulera / styra processer och andra vill anpassa sig till förändringar och vara flexibla. Det är nog fel att generalisera för mycket i sådan här forskning. Tror nivån är ganska konstant.
  • Publicerad: 2016-08-15 17:44
   Uppdaterad: 2016-08-15 17:44
  • Forskningen om de auktoritära är socialpsykologins mest påkostade någonsin och föddes ur andra världskrigets vilja att förstå hur människor har kunnat rusa ut på torgen och hylla auktoritära ledare. Den kanadensisk-amerikanske socialpsykologen Bob Altemeyer sammanfattade den auktoritära personligheten som bestående av tre aspekter: underkastelse inför auktoriteter, en förkärlek för konventioner och en aggression mot det avvikande.
  • Publicerad: 2016-08-15 18:03
  • Tack för informationen, det finns många aspekter och tolkningar man kan göra utifrån olika discipliner.

   Sociala psykologin vill väl "motverka" ondska och skapa ett gott samhälle och är på så sätt mer "liberal" än kanske folket är i vissa perioder. På så sätt kan man säga att sociala psykologin är mindre objektiv / opersonlig är tex neurovetenskap eller vanlig biologi.

   Jag tänker att det auktoritära kan fylla ett existensiellt tomrum och då kan man kopplia ihop det med nihilismen och post-modernismen. En förkärlek för koventioner kan också vara ett sätt att fylla ett existensiellt tomrum men kanske också att man tycker det är jobbigt att tänka ut alternativ och spekulera kring alternativ (Sensing). Aggression mot det avvikande eller snarare det som avviker från stammen / gruppen kopplar jag ihop med Oxytocin / anknytning (Feeling).

   Så rent spekulativt så gissar jag att SF-typer dras mer åt det auktoritära hållet än andra. Men det är bara mina spekulationer just nu.
 • Användare
 • Meddelande
 • Handlingar