Personlighetstypen MSP

"Känslig Person"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en någorlunda känslig person blir du ibland överväldigad av sensationer.

Du kan ibland bli stressad av att göra saker utan att reflektera kring varför.

Du har ett visst behov av att följa ideal eller någon idé i ditt arbete

Du har ett visst behov av att göra meningsfulla aktiviteter

Läs mer på HSP Sverige.

Klicka här för att göra testet igen