Personlighetstypen HSP

"Högkänslig Person"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en högkänslig person blir du lätt överväldigad av sensationer.

Du kan bli stressad av att göra saker utan att reflektera kring varför.

Du har ett behov att följa något ideal eller någon idé i ditt arbete

Du har ett större behov av meningsfulla aktiviteter.

Läs mer på HSP Sverige.

Klicka här för att göra testet igen