Personlighetstypen NSP

"Ej Känslig Person"

Läs en beskrivning om denna personlighetstyp nedanför.

Personligheter

Som en icke känslig person blir du inte överväldigad av sensationer.

Du blir inte stressad av att göra saker utan att reflektera kring varför.

Du behöver inte nödvändigtvis följa ideal eller någon idé i ditt arbete.

Du har inte så stort behov av att göra meningsfulla aktiviteter.

Läs mer på HSP Sverige.

Klicka här för att göra testet igen