Känslighetstest

Detta känslighetstest består av 23 frågor och resultatet är en av 3 möjliga personlighetstyper med en beskrivning eller länkar till ytterliggare information, likt ett HSP-test.Det här testet tar mellan 5 - 10 minuter att göra och är ett vetenskapligt test. Det finns ingen tidsgräns och testet är gratis.

För att göra testet, skatta hur väl varje fråga stämmer in på dig och klicka sedan på "Få resultat" längst ner för att få ditt resultat.Tänk på att svara ärligt, även om du inte alltid gillar svaret och försök svara "Neutralt" så lite som möjligt.
Och sen, kom ihåg att alla svar och resultat är lika bra.

Detta är svarsalternativen:
0
Stämmer verkligen inte
1
Stämmer inte
2
Neutralt
3
Stämmer lite
4
Stämmer mycket

Frågorna

1.Ser du lätt den röda tråden för en aktivitet?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
2.Är du en person som har tankar och känslor?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
3.Är du en person med styrkor och svagheter?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
4.Ser du lätt händelser som metaforer?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
5.Gör du ett ställningstagande av att undvika våldsamma filmer eller TV-serier?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
6.Blir du starkt berörd av konst eller musik?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
7.Påverkas du starkt av andra människors berättelser?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
8.Ser du lätt berättelser i starka intryck?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
9.Känns dina nerver ibland så överhettade att du behöver vara själv?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
10.Är det lätt för dig att komma på varför folk blir obekväma i ett speciellt sammanhang?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
11.Upptäcker du lätt olika idéers teman?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
12.Blir du stressad när du behöver göra saker utan att veta varför?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
13.Är du en person som har olika intressen?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
14.Ser du ofta temat i en händelseutveckling?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
15.Upptäcker du lätt det centrala temat i en berättelse?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
16.Föreställer du dig lätt flera händelser när du hör starka ljud?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
17.Överväldigas du lätt av starka intryck?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
18.Brukar du se symbolik i aktiviteter?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
19.Märker du snabbt av när din omgivning ändrar tema?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
20.Ser du lätt underliggande symbolik i berättelser?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
21.Har du ett behov av att försöka följa ideal eller uppfylla ett syfte med ditt arbete?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
22.Överväldigas du lätt av teman som du upplever i en miljö?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket
23.Behöver du ofta dra dig undan efter du upplevt starka intryck?
Stämmer verkligen inte Stämmer mycket